Danh mục sản phẩm

 • Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật
 • Tư vấn mua hàng

Chương trình khuyến mại Khuyến mại

 • Tìm kiếm nhanh
 • Lĩnh vực:
  Nhóm sản phẩm:
  Loại sản phẩm:
  Hãng sản xuất:
  Model:
  Tính năng:
  Giá:
  đến
   
 • Sắp xếp theo:
 • 2TB ADATA HC660
  2.220.000 VND
 • 1TB ADATA HV620S
  1.330.000 VND
 • 240GB WD
  1.970.000 VND
 • 240GB WD Green M2
  1.990.000 VND
 • 256GB ADATA SU800
  2.100.000 VND
 • 128GB ADATA SU800
  1.210.000 VND
 • Plextor PX-256S3C
  2.260.000 VND
 • 6TB SEAGTE SKYHAWK
  5.350.000 VND
 • 1TB SEAGAET LAPTOP
  1.290.000 VND
 • 500GB WD BLUE
  1.030.000 VND
 • 500GB TOSHIBA
  935.000 VND
 • 1TB ADATA
  1.340.000 VND
 • 2TB ADATA HC660
  2.290.000 VND
 • 1TB ADATA HC660
  1.410.000 VND
 • 1TB ADATA HV620S
  1.320.000 VND
 • 1TB WDELEMENTS
  1.570.000 VND
 • 2TB SILICON A60
  2.320.000 VND
 • 1TB SILICON A60
  1.460.000 VND
 • 240GB WD
  2.040.000 VND
 • 120GB WD
  1.310.000 VND
 • 250GB WD M2(BLUE)
  2.340.000 VND
 • 120GB WD M2(GREEN)
  1.330.000 VND
 • 120GB KINGSTON
  1.450.000 VND
 • 256GB ADATA SU800
  2.340.000 VND
 • 128GB ADATA SU800
  1.360.000 VND
 • Plextor PX-256S3C
  2.490.000 VND
 • 240gb SILICON
  1.995.000 VND
 • 120gb SILICON
  1.250.000 VND
 • 120GB TEAM
  1.210.000 VND
 • 8TB SEAGTE SKYHAWK
  7.600.000 VND
 • 6TB SEAGTE SKYHAWK
  5.650.000 VND
 • 4TB SEAGTE SKYHAWK
  3.390.000 VND
 • 3TB SEAGTE SKYHAWK
  2.545.000 VND
 • 2TB SEAGTE SKYHAWK
  1.765.000 VND
 • 1TB SEAGTE SKYHAWK
  1.245.000 VND
 • 1TB SEAGAET LAPTOP
  1.300.000 VND
 • 1TB ADATA
  1.340.000 VND
 • 2TB WDELEMENTS
  2.820.000 VND
 • 1TB WDELEMENTS
  1.570.000 VND
 • 500gb WDELEMENTS
  1.210.000 VND
 • 2TB SILICON A60
  2.320.000 VND
 • 1TB SILICON A60
  1.460.000 VND
 • 240GB WD
  2.040.000 VND
 • 120GB WD
  1.310.000 VND
 • 256GB ADATA SU800
  2.340.000 VND
 • 128GB ADATA SU800
  1.360.000 VND
 • Plextor PX-256S3C
  2.490.000 VND
 • Plextor PX-128S3C
  1.500.000 VND
 • 240gb SILICON
  1.985.000 VND
 • 120gb SILICON
  1.250.000 VND
 • 1TB SEAGAET LAPTOP
  1.300.000 VND
 • 4TB SEAGATE SATA
  3.070.000 VND
 • 2TB SEAGATE SATA
  1.690.000 VND
 • 1TB SEAGATE SATA
  1.110.000 VND
 • 3TB SEAGATE SATA
  2.300.000 VND
 • 3TB WD BLUE
  2.200.000 VND
 • 500GB SEAGATE SATA
  1.090.000 VND